Do startu:
Portál Milevsko - informační portál města
Dům kultury Milevsko, Maškarní sdružení Milevsko a CML Milevsko
Vás zvou na

POHÁDKOVÝ LES

sobota 30.srpna 2014, 13.00 hod
zábavné odpoledne pro děti a dospělé
připraveny soutěže a zábava
občerstvení zajištěno prostřednictvím CML Milevsko
start u koupaliště
V roce 2011 byl věnován výtěžek z prodeje občerstvení ve výši 4.026,-Kč MŠ Sluníčko.
V roce 2012 věnovalo CML Milevsko z výtěžku akce Pohádkový les počítač MŠ Pastelka v hodnotě 3278,-Kč.
V roce 2013 jsme z výtěžku akce Pohádkový les zakoupili notebook pro MŠ Kytička v hodnotě 3000,-Kč.
V letošním roce získanou částku darujeme MŠ Klubíčko.
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří nám pomohou naplnit náš závazek.
Zveme Vás proto: Přiďte opět v hojném počtu se pobavit a pomoci realizovat další sponzorský dar!
Těšíme se na Vás, organizační výbor CML 
Hodnocení pohádkového dne