O nás

Občanské sdružení CML vzniklo v roce 2005. Registrováno bylo 19.3.2012 poté co zorganizovalo několik vlastních akcí (Zmrtvýchvstání V.I.Lenina, Skorověčný kalendář CML,...).
Cílem CML je zábavnou formou a účastí na masových akcích přispívat ke zvyšování (minimálně k nesnižování) intelektuální úrovně společnosti
Výňatek ze Stanov CML:
CML je svévolným sdružením mužů (obojího pohlaví) ducha, těla a majetku bez ohledu na jejich velikost.

Člen CML se nesmí brát vážně, musí ale vyžadovat, aby ho vážně brali ostatní.

Ve snaze přiblížit se Největšímu čechovi, sdružuje CML ve svých řadách filozofy, techniky, dramatiky, pedagogy, lékaře a jiné specialisty, vesměs zneuznané giganty ve všech oborech, které nestudovali.

Odvětví, které nemá v CML zastoupení je nedůležité nebo mu rozumí každý (sport, politika).

Stanovy může doplňovat a měnit každý člen CML. Změnami ve stanovách je povinen řídit se pouze člen, který je navrhl.

Duchovní otec a matka CML Jára Cimrman (JC) již v 11 hodin (dopoledne nebo v noci?!) v úterý roku 1911 před svým odchodem založil společnost CaféMistbeetLeie (CML) (kavárenské pařeniště laiků) jako svůj odkaz budoucí české intelektuální elitě.

Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní předsedové CML z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle CML. Čestným členem nesmí být žijící osoba. Žijící osoba musí ke své žádosti o čestné členství připojit vlastnoručně podepsaný a notářsky ověřený úmrtní list.
Dne 18.11.2013 se čestným členem CML stalo Divadlo Járy Cimrmana